Klachtenregeling

Bij klachten; bespreek uw onvrede met de betreffende medewerker.

Wij stellen het op prijs wanneer u ontevreden blijft, dat u dit ons meldt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan proberen wij dit samen met u op te lossen.

Middels het klachtenformulier kunt u ons verder ook eenvoudig op de hoogte brengen van uw klacht.
Klik hier voor het klachtenformulier

Na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 
Daarnaast is er formeel nog de volgende procedure, die wij verplicht onder de aandacht moeten brengen:

Is er na het voorafgaande gesprek toch behoefte om uw klacht verder onder de aandacht te brengen, dan kunt u dat bespreken met de klachtenfunctionaris (van een externe organisatie). Deze zoekt samen met u naar een oplossing voor uw klacht of probleem en kan proberen bij de klacht te bemiddelen. Alles wat u vertelt, is vertrouwelijk. De aanpak is onpartijdig. U kunt de functionaris benaderen via een aanmeldformulier: https://www.skge.nl/klachtindienen/huisartsenzorg/klachten/klachtenreglement

Als u er met uw huisarts én met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie op www.skge.nl.