Andere spreekuren

De praktijkverpleegkundige heeft eigen spreekuren.

  • Diabetesspreekuur
  • Astmaspreekuur
  • Hypertensiespreekuur
  • complexe ouderen zorg
  • e.a.
  • POH GGZ