Tarieven

Basistarieven verzekerden
Bijgewerkt 1 januari 2016

Huisartsenzorg is gratis voor alle patienten. Dus het gaat niet ten koste van uw eigen risico/no-claim. NB: Kosten van verwijzingen, laboratoriumonderzoek en medicatie gaan wel wel ten koste van uw no-claim/ eigen risisco. ( per 1-1-2016 385 euro)

Basistarieven, betaald aan ons door uw verzekeraar

Geldig op alle werkdagen van 8.00 tot 1800 uur.

Consult

9.07

Consult lang ( inclusief tijd assistentes)

18.13

 Visite

 Visite lang
13.60

22.67

Telefonisch consult(kort)

4.53

Emailconsult

 4.53

Als assistente en huisarts samen betrokken zijn bij een consult kan hiervoor een lang consult berekend worden. Ook voorbereidingstijd en tijd na de behandeling bepaalt consultduur.

Tarieven avond, nacht en weekend *
Spoedposten( zeer kostbaar, vermijdt onnodige bemoeienis)

consult 46.07
visite 69.11
telefonisch consult 23.04
   
   
   
   

 

  • Tarieven voor avond, nacht en weekend gelden voor de volgende uren:
    - alle dagen van 18.00 tot 8.00 uur
    - zaterdag en zondag van 8.00- tot 18.00 uur
    - van 8.00 tot 18.00 uur op algemeen erkende feestdagen.
  • Voor consulten en visites in de avond- nacht- en weekenddienst, ontvangt uw verzekeraar een rekening van de centrale huisartsenpost.
  • Deze kosten zijn aanmerkelijk hoger dan overdag op onze praktijk.

Bron: Landelijke Huisartsen Vereniging, 1-1-2014